شیمی و آزمایشگاه شیمی

برترين مطالب با موضوع شيمي و آزمايشگاه شيمي

تیتراسیون های اكسایش كاهش (یدومتری)

روش شیمیایی وینکلر یا یدومتری :

یدومتری دقیق‌ترین و قابل اعتمادترین روش اندازه گیری  می‌باشد.‌ این روش یک روش تیتراسیونی است که بر اساس خواص اکسیدکنندگی اکسیژن محلول انجام می‌گیرد.

با افزایش  به محلول قلیایی شده آب ، هیدروکسید منگنز با اکسیژن محلول آب ترکیب شده ، ایجاد  می‌کند. با مصرف تمام اکسیژن موجود ، محلول اسیدی می‌شود. با افزودن یدور ،  در محیط اسیدی با یون یدور ، وارد واکنش شده ، ید آزاد می‌کند.

مطالب تکمیلی در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۸۸/۰۲/۱۵ساعت 17:39 PM  توسط م.ر. قیصری  | 

دانلود کتاب دستور کار آزمایشگاه شیمی تجزیه

Analytical Chemistry
Laboratory Manual

[/color]

Fall - 2006
David E. Henderson
Trinity College
Hartford, CT
With revisions by
Janet Morrison
William Church

[/b]


download

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۸۷/۱۱/۲۷ساعت 21:41 PM  توسط م.ر. قیصری  | 

آناليز محلولها به روش هدايت سنجي

اساس: اندازه‌گيري هدايت محلولها در طي تيتراسيون Ü تعيين نقطه اكي‌والان Ü تعيين غلظت گونه مجهول

رسانايي الكتريكي

l = 1 / R

مطالب تکمیلی در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۸۷/۰۹/۱۰ساعت 11:27 AM  توسط م.ر. قیصری  | 

تیتراسیون های پتانسیومتری نقره سنجی(اندازه گیری یدید و کلرید)

تشکیل رسوب را می توان به عنوان اساس تیتراسیون به کار برد مشروط بر اینکه پس از افزایش میزان استو کیومتری از جسم تیتر کننده راهی مناسب برای تعیین مقدار وجود داشته باشد همچنین لازم است که پس از افزایش تیترکننده سیستم سریعا" به حال تعادل برسد اگر چه روش های تیتراسیون رسوبی توسعه ی زیا دی یافته اند ولی تیتراسیون یونهای هالید(کلرید وبرمید) با نقره1+ ازمهمترین انها به شمارمی روند. 

 

مطالب تکمیلی در ادامه مطلب

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۸۷/۰۸/۲۰ساعت 8:19 AM  توسط م.ر. قیصری  | 

تیتراسیون های رسوبی (نقره سنجی)و روشهای آن

این تیتراسیون براساس تشکیل سریع رسوب می‌باشد و بیشتر برای تعیین غلظت هالوژنها به کار می‌رود. در این صورت اغلب از نیترات نقره به عنوان عامل رسوب دهنده استفاده می‌شود. این نوع تیتراسیون‌ها را آرژانتومتری نیز می‌نامند. معروفترین روشهای تیتراسیون رسوبی عبارتند از: 1- روش موهر 2- روش فاجان 3- روش ولهارد روش موهر: شامل تیتراسیون یون کلر یا برم با نیترات نقره استاندارد در pH حدود خنثی و مجاورت یون کرومات به عنوان معرف است. در پایان رسوب قرمز آجری کرومات نقره ظاهر می‌گردد.

مطالب تکمیلی در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۸۷/۰۸/۱۳ساعت 14:28 PM  توسط م.ر. قیصری  | 

الکترو گراویمتری و کولن سنجی

الکتروگراویمتری از یک طرف ، یکی از روشهای شیمی فیزیکی تجزیه و از طرف دیگر یک روش وزن سنجی می‌باشد. الکتروگراویمتری را منحصرا برای تعیین مقدار فلزات بکار می‌برند.

مفاهیم پایه

فلز مورد سنجش در الکتروگراویمتری به روش الکترولیتیکی بر روی الکترودی که وزنش مشخص است، رسوب داده می‌شود. فلزات معمولا در محلول به صورت کاتیون هستند و در عمل الکترولیز به طرف کاتد رفته ، در آنجا بار خود را از دست داده و تبدیل به فلز آزاد می‌شوند. از روی اختلاف وزن کاتد مقدار فلز تعیین می‌شود. بطور استثنا منگنز و سرب در جریان عمل ، اکسیده شده و به صورت و بر روی آند می‌نشیند.

مطالب تکمیلی در ادامه مطلب


 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۸۷/۰۸/۱۳ساعت 14:4 PM  توسط م.ر. قیصری  | 

پتانسیومتری(pHمتری)

تيتراسيون‌ پتانسيومتري‌ اسيد ـ باز، دقيق‌ترين‌ و سريعترين‌ روش‌ براي‌ اندازه‌گيري‌ محلولهاي‌ اسيدي‌ و بازي‌ به‌شمار مي‌رود. ليكن‌ در روشهاي‌ معمولي‌ تيتراسيون‌ پتانسيومتري‌، امكان‌ اندازه‌گيري‌ مخلوط‌ اسيدها و بازهاي‌ضعيف‌ با ثابت‌ تفكيك‌ نزديك‌ به‌ هم‌ وجود ندارد. با اين‌ وجود مي‌توان‌ با استفاده‌ از روشهاي‌ رياضي‌ و آماري‌چنين‌ مخلوط‌هائي‌ را تعيين‌ مقدار نمود

در تيتراسيون پتانسيومتري همان عمل تيتر كردن انجام مي‌گيرد ولي به‌جاي شناساگر شيميايي از الكترود شناساگر استفاده مي‌شود.

       اين سيستم شامل دو الكترود است: 1- مرجع 2- شناساگر.

الكترود شناساگر به مادهِ‌ي مورد نظر حساس بوده و غلظت آن‌را در محلول مورد نظر نشان مي‌دهد. براي هركدام از الكترودهاي آندي و كاتدي رابطه‌ي نرنست را مي‌توان نوشت:

كه صورت در لگاريتم غلظت گونه‌ي اكسيد شونده و مخرج غلظت گونه‌ي كاهش يافته است. در اين رابطه زماني


خواهد شد که:


يعني در نيمه راه نقطه‌ي هم‌ارزي.

الكترود شيشه‌اي 

سلول متشكل از الكترودهاي كالومل و شيشه‌ تجارتي است كه در محلول باpH مورد اندازه‌گيري وارد شده‌اند. الكترود شيشه‌اي از اتصال يك شيشه‌ نازك و حساس بهpH به نوك انتهايي يك لوله شيشه‌اي با ديواره‌ كلفت ساخته شده است حباب‌ حاصل با محلولي ازHCl (غالباً 0.1 M) اشباع شده با نقره كلريد پر شده و يك سيم الكترود كالومل به انتهاي ديگر وسيله‌ اندازه‌گيري وصل شده است

 

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۸۷/۰۷/۲۳ساعت 16:53 PM  توسط م.ر. قیصری  |